Bezpieczni piesi na ul. Zakole

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Arkońskie - Niemierzyn
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zadanie wykonane i odebrane.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Remont chodnika w ciągu ulicy Zakole na odcinku: od posesji Zakole 1 do posesji Zakole 9 został wykonany. Trwa odbiór i rozliczenie zadania.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Została podpisana umowa. Przekazano wykonawcy zlecenie realizacji robót.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwają przygotowania do realizacji zadania

Zadanie obejmuje remont chodnika na odcinku od ul. Zakole 1 do posesji przy Zakole 9