Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Świerczewo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Sport

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Jeszcze w tym roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

BIiRO jest w posiadaniu dokumentacji technicznej. Na II kwartał bieżącego roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

Zadanie polega na likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę rampy podjazdowej na boisko szkolne w SP21. W ramach projektu oprócz rampy wykonane zostaną gry chodnikowe, siłownia plenerowa oraz nasadzenia zieleni.