BOISKO DLA BUKOWA!

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Bukowo, Warszewo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym                                                                                                                                 - zakończono wywóz urobku pochodzącego z wykopów pod stabilizację gruntów,
- zakończono posadowienie ściany z gabionów wzdłuż ścieżki prowadzącej do wybiegu dla psów, 
- zakończono wykonanie gruntowej ściany zbrojonej geosyntetykiem wzdłuż dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego,
 - wykonano poduszkę z mieszanki piaskowo-żwirowej zbrojoną geokratą o sztywnych węzłach pod posadownieniem frontu ściany gruntowej i ławy pod ścianę z gabionów,
 - zakończono wykonanie ławy pod ścianę z gabionów wraz z osadzeniem słupów stabilizujących ścianę wzdłuż dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego,
- zakończono wykonanie płyty żelbetowej boiska wielofunkcynego.                                                                                
 
Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają prace ziemne i przy zabezpieczeniu istniejącej zieleni. 
Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają prace ziemne i przy zabezpieczeniu istniejącej zieleni. Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Podpisano umowę z Wykonawcą.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe

Stan na maj 2021 r.

Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej.

Stan na styczeń 2021 r.
Wykonano projekt budowlany, trwają czynności związane z wykonaniem projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przetargu i STWiORB.

Stan na wrzesień 2020 r.
W roku 2020 trwa procedura wyboru Biura projektowego.

Stan na lipiec 2020 r.
W roku 2020 zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu.

Zadanie obejmuje zaplanowanie i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o łącznych wymiarach 30m/15m o nawierzchni syntetycznej, zawierającego boisko do gry w kosza, w piłkę ręczną oraz piłkę nożną. Boisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla.