BUDOWA BOISKA PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

zdjęcie ilustrujące boisko do koszykówki przy OSM w Szczecinie z lotu ptaka
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Śródmieście duże
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Zakończono roboty związane z budową wielofunkcyjnego boiska wraz z wyposażeniem, piłkochwytami i oświetleniem sportowym. Wykonano nawierzchnię placu rekreacyjnego, który wymaga jeszcze naniesienia zaprojektowanych "gier podwórkowych". Zakończono odcinek drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku oraz większość terenów utwardzonych i chodników. Wykonano schody wejściowe prawe i lewe do budynku. Obecnie prowadzone są roboty związane z usunięciem kolizji kabli energetycznych na odcinku drogi pożarowej od ul. B. Śmiałego do placu rekreacyjnego.

Stan na maj 2021 r.

Trwa realizacja robót. Zakończono nawierzchnię wielofunkcyjnego boiska oraz nawierzchnię asfaltową placu zabaw, zakończono montaż piłkochwytów wokół boiska,

Stan na styczeń 2021 r.
Umowa na realizację zadania została podpisana. Obecnie prowadzone są prace w części terenu zlokalizowanej bezpośrednio pod płytą boiska.

Stan na wrzesień 2020 r.
Udzielono pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę boiska o nawierzchni gruntowej wraz z niezbędnymi przyłączami i infrastrukturą na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42, 43 (dz. nr 3/5, 3/7, 3/8, 108, 109 obr. 2157). Decyzja stała się ostateczna i prawomocna z dniem 23.04.2020 r.

Stan na lipiec 2020 r.
Udzielono pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę boiska o nawierzchni gruntowej wraz z niezbędnymi przyłączami i infrastrukturą na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42, 43.

Stan na maj 2020 r.
Trwa kompletowanie dokumentacji.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Wydano postanowienie o uzupełnienie dokumentów.

Stan na dzień 31.07.2019r.
Został wybrany wykonawca. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej to 146 dni od dnia podpisania umowy.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
 Realizacja jest na etapie zlecania dokumentacji projektowej.

 

Zadanie obejmuje budowę boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z piłkochwytami, bramkami.