BUDOWA BOISKA PRZY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Śródmieście duże
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Stan na maj 2021 r.

Trwa realizacja robót. Zakończono nawierzchnię wielofunkcyjnego boiska oraz nawierzchnię asfaltową placu zabaw, zakończono montaż piłkochwytów wokół boiska,

Stan na styczeń 2021 r.
Umowa na realizację zadania została podpisana. Obecnie prowadzone są prace w części terenu zlokalizowanej bezpośrednio pod płytą boiska.

Stan na wrzesień 2020 r.
Udzielono pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę boiska o nawierzchni gruntowej wraz z niezbędnymi przyłączami i infrastrukturą na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42, 43 (dz. nr 3/5, 3/7, 3/8, 108, 109 obr. 2157). Decyzja stała się ostateczna i prawomocna z dniem 23.04.2020 r.

Stan na lipiec 2020 r.
Udzielono pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę boiska o nawierzchni gruntowej wraz z niezbędnymi przyłączami i infrastrukturą na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 42, 43.

Stan na maj 2020 r.
Trwa kompletowanie dokumentacji.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Wydano postanowienie o uzupełnienie dokumentów.

Stan na dzień 31.07.2019r.
Został wybrany wykonawca. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej to 146 dni od dnia podpisania umowy.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
 Realizacja jest na etapie zlecania dokumentacji projektowej.

 

Zadanie obejmuje budowę boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z piłkochwytami, bramkami.