BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO – BEZPIECZNA DROGA BUKOWE – KIJEWKO

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Bukowe-Klęskowo
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

 Trwa realizacja zadania.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podpisana została umowa, a plac został przekazany wykonawcy robót. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Upłynął termin składania ofert cenowych w drugim postępowaniu na zadanie. 
Złożono 3 oferty, trwa ich weryfikacja.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Złożono wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

We wrześniu 2022 otrzymano zaktualizowaną decyzję RDOŚ w Szczecinie w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. W związku z tym rozpoczęcie teraz procedury przetargowej wyłoniłoby wykonawcę w okresie zimowym, a co za tym idzie, realizacja prac musiałaby się rozpocząć w warunkach klimatycznych niezgodnych z wymaganiami technologicznymi. W związku z powyższym dbając o o wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia środków finansowych na realizację zadania na przyszły rok z założeniem wykonania zadania inwestycyjnego wiosna 2023r. Decyzja o realizacji przetargu zostanie podjęta po dniu 18.10.2022r tj po zakończeniu sesji Rady Miasta Szczecin.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Dokumentacja projektowa gotowa.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r

Dokumentacja projektowa gotowa. Projekt realizowany będzie w roku 2022.

Stan na dzień 30 września 2021 r

Trwa procedura uzyskania decyzji o braku sprzeciwu na roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.

Stan na styczeń 2021 r.
Dokumentacja projektowa w opracowaniu.

Stan na wrzesień 2020 r.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie jest w trakcie opracowywania dwóch dokumentacji projektowych  na ul. Świętochowskiego w Szczecinie.

Stan na lipiec 2020 r.
Została podpisana umowa z Biurem Projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na maj 2020 r.
W najbliższym możliwym terminie odbędą się spotkania z wnioskodawcami zwycięskich projektów.

Zadanie obejmuje projekt oraz wykonanie chodnika z nawierzchni asfaltowej, dzięki temu dzieci na rolkach/deskorolkach i dzieci w wózku będą miały przyjemniejszą przejażdżkę.