BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO PRZY ULICY DWORCOWEJ Z MIEJSCEM UPAMIĘTNIENIA NOCY KRYSZTAŁOWEJ

Noc Kryształowa
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze - Wyspa Pucka
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Pozostałe

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Odebrano dokumentacje projektową. Kontynuowane są działania dotyczące zawarcia porozumienia z Książnicą Pomorską oraz Tramwajami Szczecińskimi. Trwają uzgodnienia z Zespołem ds. wznoszenia pomników oraz tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich na terenie Szczecina.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Podpisano Aneks dot. zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej, odbyło się spotkanie dot. uzgodnienia zakresu prac w związku z projektem wykonania muralu na ścianie Książnicy.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Odbyło się spotkanie dot. uzgodnienia zakresu prac w związku z projektem wykonania muralu na ścianie Książnicy (inicjatywa TSKż O/Szczecin.)

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

W związku ze zwiększeniem zakresu prac oraz akceptacją proponowanych przez strony projektu rozwiązań, podpisano aneks w zakresie podziału zadania na etapy (Etap I - opracowanie Projektu Budowlanego (zrealizowany) , Etap II- opracowanie Projektu Technicznego). Złożono wniosek o pozwolenie na budowę

Stan na  dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

W związku z rozszerzeniem obszaru zagospodarowania i koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej, projektantka wystąpiła o zwiększenie wartości umowy oraz przedłużenie terminu realizacji.

Stan na maj 2021 r.

Uzgodniono z Autorem zakres prac projektu. Zadanie w przygotowaniu

Zadanie ma na celu rewitalizację zaniedbanej przestrzeni publicznej w okolicy ulicy Dworcowej, oraz zaprojektowanie przestrzeni publicznej z wyznaczeniem miejsca pod przyszły monument mający na celu upamiętnienie dawnych mieszkańców Szczecina, którzy w trakcie Nocy Kryształowej zostali wywiezieni do obozów zagłady.