BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO PRZY ULICY DWORCOWEJ Z MIEJSCEM UPAMIĘTNIENIA NOCY KRYSZTAŁOWEJ

Noc Kryształowa
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze - Wyspa Pucka
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Pozostałe

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Trwają ustalenia dot. udostępnienia działki Książnicy na potrzeby realizacji inwestycji.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

W trakcie konsultacji okazało się, że część zaprojektowanych rozwiązań architektonicznych koliduje z przebudową infrastruktury torowiskowej przy ul. Dworcowej. Niezbędne jest dokonanie korekty dokumentacji projektowej. Postępowanie o wydanie Pozwolenia na budowę jest zawieszone. Trwają ustalenia dot. udostępnienia działki Książnicy na potrzeby realizacji inwestycji.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwa projektowanie.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Niezbędne jest dokonanie korekty dokumentacji projektowej. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Odebrano dokumentacje projektową. Kontynuowane są działania dotyczące zawarcia porozumienia z Książnicą Pomorską oraz Tramwajami Szczecińskimi. Trwają uzgodnienia z Zespołem ds. wznoszenia pomników oraz tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich na terenie Szczecina.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Podpisano Aneks dot. zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej, odbyło się spotkanie dot. uzgodnienia zakresu prac w związku z projektem wykonania muralu na ścianie Książnicy.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Odbyło się spotkanie dot. uzgodnienia zakresu prac w związku z projektem wykonania muralu na ścianie Książnicy (inicjatywa TSKż O/Szczecin.)

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

W związku ze zwiększeniem zakresu prac oraz akceptacją proponowanych przez strony projektu rozwiązań, podpisano aneks w zakresie podziału zadania na etapy (Etap I - opracowanie Projektu Budowlanego (zrealizowany) , Etap II- opracowanie Projektu Technicznego). Złożono wniosek o pozwolenie na budowę

Stan na  dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

W związku z rozszerzeniem obszaru zagospodarowania i koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej, projektantka wystąpiła o zwiększenie wartości umowy oraz przedłużenie terminu realizacji.

Stan na maj 2021 r.

Uzgodniono z Autorem zakres prac projektu. Zadanie w przygotowaniu

Zadanie ma na celu rewitalizację zaniedbanej przestrzeni publicznej w okolicy ulicy Dworcowej, oraz zaprojektowanie przestrzeni publicznej z wyznaczeniem miejsca pod przyszły monument mający na celu upamiętnienie dawnych mieszkańców Szczecina, którzy w trakcie Nocy Kryształowej zostali wywiezieni do obozów zagłady.