BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW W ŚRÓDMIEŚCIU SZCZECINA

BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW W ŚRÓDMIEŚCIU SZCZECINA
Edycja SBO
2015
Charakter projektu
Śródmieście
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Zadanie zakłada budowę wybiegu dla psów w centrum miasta. Inwestycja polegać będzie na przygotowaniu wskazanego terenu, w dalszej kolejności ogrodzenie terenu, ustawienie przeszkód dla psów, ławek dla właścicieli psów.