BUKOVASPORT

Bukovasport
Edycja SBO
2017
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Stan na styczeń 2021 r.

Zadanie zrealizowane.

W grudniu 2020 r. ZBiLK ogłosił przetarg w trybie nieograniczonym na usługę pn. "Świadczenie usługi zarządzania, powstałą w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego infrastrukturą sportową obejmującą swoim zakresem boiska znajdujące się na przedmiotowym terenie oraz budynek sanitarno–szatniowy". Z uwagi zbyt wysoką kwotę jedynej oferty, która wpłynęła - zamówienie zostało unieważnione.

Stan na wrzesień 2020 r.
W trakcie realizacji.

Stan na lipiec 2020 r.
W trakcie realizacji.

Stan na maj 2020 r.
Trwa realizacja. W ramach inwestycji wykonane zostaną:- budynek sanitarno-szatniowy,- boisko do koszykówki i piłki siatkowej,- boisko do tenisa ziemnego,- dwa boiska do badmintona, - boisko do piłki nożnej,- bieżnię,- zagospodarowanie terenu wewnętrznego wraz ze strefą aktywnej rekreacji dla dzieci (mini park linowy z wieżą i platformą widokową oraz ścianą wspinaczkową), - trybuny w formie siedzisk,- ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne wraz z bramami i furtkami,- przyłącza i zewnętrzną kanalizację sanitarną, wodociągową,- odwodnienia liniowe i system drenarski placów sportowych,- zewnętrzną instalację deszczową, gazową, teletechniczną, - oświetlenie terenu,- monitoring terenu, a także zakupiono i zamontowano podstawowe wyposażenie obiektu. Zostały również zawarte umowy przyłączeniowe na dostawę prądu, gazu, wody i odprowadzanie ścieków oraz Internet.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
W trakcie realizacji.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
- wykonano stan surowy otwarty budynku sanitarno-szatniowego wraz z pokryciem stropodachu, rozpoczęto: okablowanie budynku, docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonano podbudowy boisk i placów zabaw,
- zamontowano słupy oświetlenia zewnętrznego, przystąpiono do montaż opraw oświetleniowych słupów,
- ułożono kabel energetyczny zasilający budynek,
- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- wykonano docelowe ogrodzenie obiektu od strony północnej i wschodniej.


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Zadanie obejmuje budowę bazy trekkingowej BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej w Szczecinie powiązanej z kompleksem boisk do rekreacji rodzinnej w terenie otwartym.