Co to jest Wieloletni Program Rozwoju Szczecina

WPRS jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina. Pozwala on usystematyzować realizację najważniejszych zadań majątkowych planowanych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin w szerokim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym.

Program dostępny jest Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecin. Wszystkie informacje dotyczące Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina można uzyskać od Wydziału Zarządzania Projektami.