DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Oświaty
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Trwają przygotowania do realizacji zadania. 

Zadanie zakłada zorganizowanie dużej imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Festyn planowany jest w dniu 01.06.2023 r.