EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Bukowe-Klęskowo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja projektowa została odebrana przez Zamawiającego. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podpisano aneks do umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia prac projektowych do 31.07.2023.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z wnioskiem o aneks do umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia prac projektowych.
Trwa weryfikacja wniosku.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Prace projektowe w trakcie. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 27 czerwca 2022 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Ustalanie zakresu przedmiotu umowy, wycena opracowania dokumentacji projektowej - przygotowanie wniosku do DZP

Zadanie obejmuje budowę nawierzchni pieszo-ścieżki z recyklingowanego frezu asfaltowego lub innego surowca w ramach odzyskiwania surowców z recyklingu, postawienie lamp LED-owych z czujnikiem ruchu oraz posadzenie drzew wzdłuż pieszo-ścieżki.