FUNDACJA NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT DZIKA OSTOJA - OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT WRAZ Z AZYLEM I FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2017
Charakter projektu
Prawobrzeże duże
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na maj 2020 r.

ZADANIE ZREALIZOWANE

Stan na styczeń 2021r.
Trwają prace wykończeniowe w budynku administracyjno-socjalnym oraz nad zagospodarowaniem terenu.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają prace budowlane. W trakcie prace dekarskie, wykończeniowe w budynku, przy zagospodarowaniu terenu. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji prac do 15.03.2021r.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwają prace budowlane.

Stan na maj 2020 r.
Podpisano umowę na roboty budowlane. Prace budowlane w toku.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Global sp. z o.o.. sp. k.  Termin realizacji umowy 370 od dnia przekazania placu budowy.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją zadania „Budowa ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt „Dzika Ostoja” Wielgowo- I etap” :
Zakres prac obejmuje:
- pełna obsługa geodezyjna inwestycji;
-budowa budynku socjalnego wraz z kompletem instalacji sanitarnych i elektrycznych;
-wydzielenie obszarów dla zwierząt;
-budowa sieci wodociągowej i zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych w granicach I etapu;
-budowa sieci elektrycznej i teletechnicznej;
-budowa ogrodzeń wraz z furtkami i bramami;
-budowa przyłączy wod-kan, energetycznych, zbiornika na nieczystości ciekłe, wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów;
-budowa miejsc postojowych, dróg i dojazdów;
-wykonanie nasadzeń i wycinek;


Stan na dzień 15.05.2019 r.
Otrzymano pozwolenie na budowę. Obecnie trwa uzgadnianie etapowania prac.

Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia terenu, budowę woliery, budowę biura z zapleczem gospodarczo - sanitarnym, zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami, monitoring wraz z wyposażeniem w sprzęt medialny, drogi i place, budowę salki edukacyjnej wraz z wyposażeniem, zakup sprzętu do chwytania, rehabilitacji i karmienia zwierząt.