Harmonogram SBO 2025

  • STYCZEŃ / LUTY - przygotowanie procesu 
  • LUTY / MARZEC - zgłaszanie projektów (od 20 lutego do 20 marca)
  • MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ - weryfikacja w jednostkach miejskich oraz opiniowanie projektów przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisję Odwoławczą
  • PAŹDZIERNIK  - głosowanie i wybór projektów do realizacji
  • PAŹDZIERNIK / LISTOPAD - ogłoszenie wyników i ewaluacja procesu SBO 2025
Obrazek przedstawia wersję graficzną harmonogramu opisanego powyżej, wzbogaconą o logo SBO - żółty kwadracik z białym napisem "sbo" w środku, a obok napis Szczeciński Budżet Obywatelski 2025. Z prawej strony rysunek trzech świecących żarówek ułożonych jedna pod drugą.