BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW W ŚRÓDMIEŚCIU SZCZECINA

BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW W ŚRÓDMIEŚCIU SZCZECINA
Edycja SBO
2015
Charakter projektu
Śródmieście
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane. W ramach projektu wygrodzony został teren, na którym zamontowano urządzenia do agility, toalety dla psów, ławki i kosze na śmieci, dyspensery do papierowych torebek na odchody, deszczochron; wykonano również alejki dojścia pomiędzy alejkami parkowym, a furtkami wejściowymi na wybieg.

Zadanie zakłada budowę wybiegu dla psów w centrum miasta. Inwestycja polegać będzie na przygotowaniu wskazanego terenu, w dalszej kolejności ogrodzenie terenu, ustawienie przeszkód dla psów, ławek dla właścicieli psów.