„KURS NA PÓŁNOC - ZIELO(V)NE MIEJSCÓWKI OSIEDLOWE - NIEBUSZEWO, WARSZEWO, BUKOWO, ŻELECHOWA I GOLĘCINO GOCŁAW”.

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Zielone SBO
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Zielone

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zadanie przekazane do realizacji.

Zadanie składa się z kilku części.

1.Ulokowanie na polanie przy Wysokim Stawie terenowego boiska do gier siatkowych (siatkówka, badminton), montaż obiektów małej architektury w postaci wiat turystycznych, ławostołów, stojaków rowerowych, a także urządzeń zabawowych dla najmłodszych. Ustawienie tablic informacyjnych i edukacyjnych. 

2.Uporządkowanie terenu Jaworowego Stawu - pielęgnacja zieleni, montaż elementów małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych, montaż oświetlenia, założenie łąk kwietnych, uzupełnienie nasadzeń zieleni.

3.Uprzątnięcie parku kieszonkowego Warcisława - wykonanie nasadzeń, wytyczenie i budowa ścieżki spacerowej, zakup i montaż ławek.

4.Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach wodnych Stawy Bliźniaki.

5.Organizacja społecznej akcji oczyszczania z odpadów terenów zielonych Szczecina w wybranych miejscach.