MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Złożono wniosek do DZP na wyłonienie autora dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Zadanie obejmuje budowę ogrodzonego, w pełni wyposażonego placu zabaw, zapewniającego rekreację zarówno dzieciom jak i osobom starszym. Plac wyposażony byłby w konstrukcje zabawowe, ławki, kosze na śmieci, a także w monitoring chroniący przed dewastacją zamontowanych urządzeń.