Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Niebuszewo
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Zadanie obejmuje modernizację obecnie funkcjonującej strefy dla dzieci i dorosłych. W ramach zadania zostanie zmodernizowany plac zabaw oraz przestrzeń dla seniorów. W pierwszym etapie zostanie stworzona koncepcja zagospodarowania miejsca zgodnie z obecnym przeznaczeniem tego miejsca, która później podczas wspólnego festynu na powitanie lub pożegnanie lata zostanie zaprezentowana mieszkańcom.