Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Pomorzany
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie wyników Raportu z przeprowadzonych warsztatów partycypacyjnych opracowana została Koncepcja. W celu wypracowania ostatecznych rozwiązań odbyły się spotkania zespołu z udziałem Autorki SBO, Wykonawców Warsztatów, MKZ, WUKZ, Ogrodnik Miasta, ZK. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Przeprowadzono Warsztaty partycypacyjne. Planowane jest spotkanie w celu omówienia wniosków z Warsztatów.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r. 

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Określono zakres prac dot. przeprowadzenia  warsztatów partycypacyjnych. W przygotowaniu zaproszenia do potencjalnych wykonawców dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Odbyło się spotkanie z udziałem MKZ, Ogrodnik Miasta WUKZ i ZUK. Omówiono i przyjęto wstępny harmonogram prac z uwzględnieniem przeprowadzenia Warsztatów partycypacyjnych. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają ustalenia  w zakresie ochrony zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

Zadanie obejmuje stworzenie w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego naturalnego placu zabaw, który będzie miejscem zabawy, rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców w różnym wieku.