PARK KASPROWICZA W KWIATACH

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Pogodno, Łękno
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Stan na maj 2021 r.

Została zawarta umowa na realizację zadania. Zgodnie z umową założenie łąki kwietnej nastąpi w terminie do 15 września br.

W terminie do 30.10.2022 wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji założonej łąki.

Stan na styczeń 2021 r.
Zlecono wykonanie opracowania przyrodniczego dla założenia łąki kwietnej  na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. Po uzyskaniu niezbędnych opinii, do podmiotów wykonujących podobne usługi, zostanie skierowane zapytanie ofertowe na realizację zadania w 2021 r.  Zawarta umowa oprócz założenia łąki będzie obejmowała również jej roczną pielęgnację.

Stan na wrzesień 2020 r.
W sierpniu 2020 r. uzyskano opinię Konserwatora Zabytków wskazującą możliwą do realizacji projektu lokalizację łąki kwietnej na terenie Parku Kasprowicza. Przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania analizy fito-ekofizjograficznej stanowiska oraz opracowanie planu wykonawczego dla założenia łąki kwietnej. Do połowy grudnia planowane jest przyjęcie dokumentacji wykonawczej.

Stan na lipiec 2020 r.
Projekt uzyskał pozytywną, jednak uniemożliwiającą realizację zadania w wyznaczonym miejscu, opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków. Skierowano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu na wskazaną w projekcie SBO lokalizację oraz rezerwową lokalizację tj. część parku od strony ul. Kochanowskiego.

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu.

Zadanie obejmuje stworzenie łąk kwietnych o łącznej powierzchni około 4 000 m2, będących alternatywą dla istniejącego trawnika na terenie Parku Kasprowicza.