PARK KIESZONKOWY TURZYN

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Trwają prace budowlane.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. Termin realizacji do 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

Stan na dzień 30 września 2023 r.

W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego, kolejne postępowanie ogłoszone zostanie w IV kwartale 2023 r. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

ZUK posiada dokumentację projektową. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Dokonano rozpoznania rynku, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie przygotowania.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają procedury związane z usunięciem tymczasowych obiektów (budka z kebabem, kiosk), które są zlokalizowane na terenie zadania i uniemożliwiają jego realizację. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Tymczasowe obiekty zlokalizowane na terenie zadania uniemożliwiają realizację zadania. Trwają procedury zw. z ich usunięciem.

Stan na maj 2021 r.

Trwa porządkowanie terenu.

Stan na styczeń 2021 r.
W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają uzgodnienia dot. likwidacji lub przeniesienia obiektów znajdujących się w miejscu projektu SBO.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwają konsultacje dot. realizacji projektu.

Stan na maj 2020 r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje utworzenie parku kieszonkowego w bliskim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn. Drzewa zostaną uzupełnione krzewami zimozielonymi, kwitnącymi i zmieniającymi. We wnętrzu parku kieszonkowego zostaną ustawione ławki i bujaki dla dzieci.