PARK KIESZONKOWY TURZYN

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Dokonano rozpoznania rynku, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie przygotowania.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają procedury związane z usunięciem tymczasowych obiektów (budka z kebabem, kiosk), które są zlokalizowane na terenie zadania i uniemożliwiają jego realizację. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Tymczasowe obiekty zlokalizowane na terenie zadania uniemożliwiają realizację zadania. Trwają procedury zw. z ich usunięciem.

Stan na maj 2021 r.

Trwa porządkowanie terenu.

Stan na styczeń 2021 r.
W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają uzgodnienia dot. likwidacji lub przeniesienia obiektów znajdujących się w miejscu projektu SBO.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwają konsultacje dot. realizacji projektu.

Stan na maj 2020 r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje utworzenie parku kieszonkowego w bliskim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn. Drzewa zostaną uzupełnione krzewami zimozielonymi, kwitnącymi i zmieniającymi. We wnętrzu parku kieszonkowego zostaną ustawione ławki i bujaki dla dzieci.