PARK WARSZEWO-PODBÓRZ

PARK WARSZEWO-PODBÓRZ
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Północ duże
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Inwestycji Miejskich

Stan na wrzesień 2020 r.
Zrealizowany. Obiekt został przekazany do użytkowania.

Stan na lipiec 2020 r.
Zrealizowany został II etap Parku  Warszewo - Podbórz.

Stan na maj 2020 r.
Została podpisana umowa na wykonania robót budowlanych z Wykonawcą. Wykonawca przejął plac budowy. Prace są w toku. Wykonawca deklaruje wykonanie zadania w terminie.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Rozstrzygnięto przetarg na realizację II etapu Parku Warszewo-Podbórz. Po analizie ofert zdecydowano o zwiększeniu budżetu na ten projekt i wyborze wykonawcy. Jedyną ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Jawal – Bruk Waldemar Cielica z Goleniowa. Po analizie dokumentów podjęto decyzję o zwiększeniu budżetu na realizację tej inwestycji. Na zrealizowanie prac przyszły wykonawca będzie miał 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Wydział Inwestycji Miejskich zlecił wykonanie projektu monitoringu terenu. 

 

Zadanie obejmuje wykonanie trzyfunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa o sztucznej nawierzchni,placu aktywności z podestem i trzepakiem, oświetlenia, tarasu widokowego oraz siłowni pod chmurką  w postaci "ścieżki zdrowia".