PARK WOLNOŚCI W PODJUCHACH – ZIELENIEC WOLNOŚCI

PARK WOLNOŚCI W PODJUCHACH – ZIELENIEC WOLNOŚCI
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na maj 2021 r.

Trwają prace budowlane.

Stan na styczeń 2021 r.
Podpisano umowę na realizację prac.

Stan na wrzesień 2020 r.
W trakcie przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia celem ogłoszenia przetargu.

Stan na lipiec 2020 r.
Przygotowanie postępowania przetargowego w toku.

Stan na maj 2020 r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie około 1600 mkw. powierzchni zieleńca Parku Wolności w Podjuchach, poprzez: budowę alejek, nowe elementy małej architektury, stojaki rowerowe, ozdobna pompa uliczna i uporządkowanie zieleni i nasadzenia krzewów.