PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PRZELOTOWEJ, ŁUBINOWEJ, NAŁKOWSKIEJ I HANDLOWEJ CELEM POPRAWY PŁYNNOŚCI RUCHU I BEZPIECZEŃSTWA

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PRZELOTOWEJ, ŁUBINOWEJ, NAŁKOWSKIEJ I HANDLOWEJ CELEM POPRAWY PŁYNNOŚCI RUCHU I BEZPIECZEŃSTWA
Edycja SBO
2016
Charakter projektu
Prawobrzeże
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zrealizowane. Przebudowa skrzyżowania ulic Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej obejmowała:
- burzenie i rozbiórkę obiektów budowlanych;
- roboty ziemne 
- wykonanie nawierzchni
- instalację znaków drogowych

 

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Przelotowej, Handlowej, Zofii Nałkowskiej, Łubinowej, poprzez wykonanie nowej geometrii skrzyżowania w postaci skrzyżowania skanalizowanego typu małe rondo.