PUMPTRACK – UNIWERSALNY TOR ROWEROWY W WIELGOWIE

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom – Kasztanowe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Stan na maj 2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Stan na styczeń 2021 r.
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - pierwsze półrocze 2021 r.

Stan na wrzesień 2020 r.
Zakończono etap projektowy. Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji budowlanej do złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - pierwsze półrocze 2021 r.

Stan na lipiec 2020 r.
W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Roboty budowlane – planowane rozpoczęcie w pierwszym półroczu 2021r.

Stan na maj 2020 r.
W lutym odbyły się spotkania i konsultacje z liderami zwycięskich projektów.

Zadanie obejmuje budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości około 120 mb..