PUMPTRACK – UNIWERSALNY TOR ROWEROWY W WIELGOWIE

zdjęcie ilustrujące zrealizowany projekt
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom – Kasztanowe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej

Stan na dzień 22 października 2021 r.

Odebrano roboty budowlane. Projekt został zrealizowany.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Realizacja robót budowlanych - zakończono prace związane z kształtowaniem geometrii toru, wykonano nawierzchnię bitumiczną i trawniki. 

Stan na maj 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Stan na styczeń 2021 r.
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - pierwsze półrocze 2021 r.

Stan na wrzesień 2020 r.
Zakończono etap projektowy. Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji budowlanej do złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - pierwsze półrocze 2021 r.

Stan na lipiec 2020 r.
W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Roboty budowlane – planowane rozpoczęcie w pierwszym półroczu 2021r.

Stan na maj 2020 r.
W lutym odbyły się spotkania i konsultacje z liderami zwycięskich projektów.

Zadanie obejmuje budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości około 120 mb..