Rewitalizacja Wieży Quistorpa

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Osów, Głębokie - Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Zabytki

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Zgłoszono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Procedura w toku.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji dok. projektowej.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Odbyła się wizja w terenie z udziałem Ogrodnik Miasta, otrzymane wytyczne dot. zieleni umożliwią zlecenie prac projektowych.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Po otrzymaniu wytycznych od Ogrodnik Miasta możliwe jest  zlecenie prac projektowych.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

Zadanie obejmuje rewitalizacja terenu, na którym znajdują się ruiny Wieży Quistorpa, w szczególności  oświetlenie terenu lampami parkowymi (zarówno teren dookoła wieży, jak i ścieżka do niego prowadząca od ulicy Arkońskiej), oczyszczenie ruin z graffiti oraz zabezpieczenie przed dalszą korozją, a także umieszczenie tablicy informującej o historii wieży oraz jej inwestorze.