RÓŻANA FONTANNA

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Prawobrzeże małe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na maj 2021 r.

Wykonano dokumentację projektową. Podejmowane wielokrotne próby wyłonienia wykonawcy nie przyniosły rezultatu.

Stan na styczeń 2021 r.
W kolejnym już (trzecim) przetargu nie złożono ofert.

Stan na wrzesień 2020 r.
Brak środków finansowym uniemożliwił zawarcie umowy na realizacje prac. W kolejnym przetargu (trzecia powtórka) nie złożono ofert.

Stan na lipiec 2020 r.
Ogłoszono drugi przetarg, na który nie wpłynęła żadna oferta.

Stan na maj 2020 r.
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania po zabezpieczeniu środków na dodatkową konieczność budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego o dł.100 mb. wraz z komora technologiczną.. 

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Uzyskano pozwolenie na budowę, trwają ustalenia dotyczące zakresu zadania. 

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projektant uzyskał warunki przyłączeniowe do sieci. Termin realizacji dokumentacji przypada na lipiec 2019 r.

Zadanie obejmuje wykonanie wolnostojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na skwerze pomiędzy ulicami Niedźwiedzią i Rysią oraz uzupełnienie terenu wokół fontanny elementami małej architektury.