SKATEPARK CHEŁMINEK

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2019
Charakter projektu
Prawobrzeże duże
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 30 września 2021 r.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę prac.

Stan na maj 2021 r.

Uzgodniono lokalizację złącza ZKP. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych Etapu I.

Stan na styczeń 2021 r.
Ogłoszenie przetargu planowane jest w pierwszej połowie 2021 r.

Stan na wrzesień 2020 r.
Trwają prace budowlane przy niwelacji terenu oraz rozpoczęto prace przy układaniu wodociągu.

Stan na lipiec 2020 r.
Oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę. W planach jest dokonanie podziału zadania na etapy realizacyjne (przygotowanie do przetargu).

Stan na maj 2020 r.
Trwa weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Trwają prace projektowe.

Zadanie obejmuje budowę skateparku o powierzchni około 700 mkw oraz działania mające na celu wydobycie walorów parkowych otoczenia.