Śmietniki podziemne

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Centrum
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj-wybuduj"

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyłoniony został wykonawca zadania.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Odbyło się spotkanie z wnioskodawcą projektu, na którym omówiono szczegóły i doprecyzowanie lokalizacji, w których mają zostać ulokowane pojemniki do selektywnej zbiórki. Uzgodniono formę realizacji projektu w formule zaprojektuj i wybuduj. Do potencjalnego wykonawcy będzie należało zaprojektowanie, dokonanie uzgodnień z użytkownikami/administratorami wskazanych terenów, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wybudowanie gniazd pod pojemniki oraz ich ulokowanie. Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania przetargowego w tym umowa i opis przedmiotu zamówienia.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwa tworzenie  dokumentów do postępowania przetargowego, w tym umowa i opis przedmiotu zamówienia.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Wskazane lokalizacje wymagają weryfikacji pod kątem formalno – prawnym.

Zadanie obejmuje zakup i montaż trzech pojemników podziemnych zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej i Śląskiej, skrzyżowaniu ul. Śląskiej i Więckowskiego oraz przy wieżowcu przy ul. Rayskiego 4.