SPÓJNE TRASY ROWEROWE DLA SZCZECINA. MATEJKI.

Matejki
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Kategoria
Infrastruktura

Stan na 30 września 2021 r.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

Stan na maj 2021 r.

Oczekiwanie na oferty.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz budowę krótkiego odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów, w nawiązaniu do istniejącego odcinka trasy rowerowej w ciągu ul. Matejki i Malczewskiego oraz Gontyny.