SPOŁECZNA ŁĄKA 2.0

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze - Wyspa Pucka
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Stan na maj 2020 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Złożone zostało zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz dokonano uzgodnienia sieci  na naradzie koordynacyjnej ZUDP.

Stan na styczeń 2021 r.
W trakcie realizacji.

Stan na wrzesień 2020 r.
Realizacja projektu jest na etapie złożonego w dniu 17.09. 2020 r. wniosku do Biura Zamówień Publicznych wraz z dokumentacją PFU w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Stan na lipiec 2020 r.
Zlecono wykonanie Programu funkcjonalno- użytkowego.

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu.

Zadanie obejmuje stworzenie nowego atrakcyjnego miejsca o charakterze użyteczności publicznej oraz uaktywnienie społeczności lokalnej. Wygłuszenie dźwięków pochodzących od głównego ciągu komunikacyjnego (Trasa Zamkowa) poprzez nowe nasadzenia oraz stworzenie instalacji rozpraszającej niepożądane dźwięki.