STERYLKOBUS NA OSIEDLU ZAWADZKIEGO-KLONOWICA- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH – ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ (REJON NR 4)

Sterylkobus
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Zawadzkiego - Klonowica
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska
Kategoria
Sprawy społeczne

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

W związku z odmową przeprowadzenia zabiegów przez znane nam podmioty dysponujące sterylkobusami, nie było możliwości realizacji zadania. Z uwagi na brak kontaktu z autorką projektu nie ma możliwość dokonania modyfikacji projektu. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

W związku z odmową przeprowadzenia zabiegów przez znane nam podmioty dysponujące sterylkobusami, nie było możliwości realizacji zadania. Z uwagi na brak kontaktu z autorką projektu nie ma możliwość dokonania modyfikacji projektu. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Brak kontaktu ze strony autorki projektu. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

W związku z odmową przeprowadzenia zabiegów przez  podmioty dysponujące sterylkobusami (z powodu pandemii oraz nie wykonywaniem zabiegów u zwierząt właścicielskich), nie było możliwości realizacji zadania. Podjęto rozmowy z liderką projektu w celu ewentualnej modyfikacji projektu.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania zgodnie z założeniami projektu, wynikającym z braku wykonawców, podjęto działania mające na celu jego modyfikację. Przeprowadzono rozpoznanie możliwości wykonania zabiegów przez stacjonarne gabinety weterynaryjne. Uzyskano opinię prawną w zakresie możliwości modyfikacji zadania. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Powtórzono zapytanie podmiotów dysponujących sterylkobusami o możliwość przeprowadzenia zabiegów w 2022 r. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania zgodnie z założeniami projektu, podjęto działania mające na celu jego modyfikacje.  

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają rozmowy z liderką projektu na temat jego modyfikacji ze względu na brak wykonawcy.

Stan na maj 2021 r.

Podjęto kontakt z organizacjami realizującymi Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji psów i kotów – MOPSiK oraz z gabinetem weterynaryjnym przeprowadzającym akcje, w celu uzgodnienia terminu i warunków przeprowadzenia zabiegów.

Zadanie obejmuje wykonanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów (właścicielskie i bezdomne) – za pośrednictwem sterylkobusa tj. nowoczesnej , profesjonalnej, dojazdowej sali operacyjnej na terenie osiedla.