WITAJ W SZCZECINIE - MURAL NA MURZE PRZY ULICY OWOCOWEJ NAPRZECIW NOWEGO WYJŚCIA Z DWORCA

WITAJ W SZCZECINIE - MURAL NA MURZE PRZY ULICY OWOCOWEJ NA PRZECIW NOWEGO WYJŚCIA Z DWORCA
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Śródmieście małe
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Biuro Architekta Miasta

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zaakceptowany został projekt wykonania muralu. Zgodnie z umową ma zostać wykonany do dnia 31.07.2019 r. 

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie dużego muralu witającego przyjeżdżających do Szczecina.