WSPÓLNE ZIELONE PODWÓRKO

Wspólne Zielone Podwórko
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Roboty zakończone.

Stan na dzień 31 września 2022 r.

Wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót.

Stan na dzień 31 czerwca 2022 r.

Wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wszczęto procedurę wyboru wykonawcy robót. 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

W październiku złożono dokumentację w Urzędzie Miasta Szczecin - zgłoszenie nie wymagające pozwolenia na budowę. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

ZBiLK zorganizował, przetarg na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koncepcja i przyjęte rozwiązania techniczne uwzględniające zagospodarowanie całej działki 254 - dokumentacja. Podpisano umowę.

Stan na maj 2021 r.
Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

Zadanie obejmuje przygotowanie terenu rekreacyjnego dostosowanego dla osób starszych i rodzin wielodzietnych. Zagospodarowanie miejsca do wypoczynku aktywnego i biernego.