WSPÓLNE ZIELONE PODWÓRKO

Wspólne Zielone Podwórko
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wszczęto procedurę wyboru wykonawcy robót. 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

W październiku złożono dokumentację w Urzędzie Miasta Szczecin - zgłoszenie nie wymagające pozwolenia na budowę. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

ZBiLK zorganizował, przetarg na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koncepcja i przyjęte rozwiązania techniczne uwzględniające zagospodarowanie całej działki 254 - dokumentacja. Podpisano umowę.

Stan na maj 2021 r.
Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

Zadanie obejmuje przygotowanie terenu rekreacyjnego dostosowanego dla osób starszych i rodzin wielodzietnych. Zagospodarowanie miejsca do wypoczynku aktywnego i biernego.