Instalacja Artystyczno-Edukacyjna w przestrzeni miejskiej

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze - Wyspa Pucka
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Kultury
Kategoria
Kultura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

W trakcie zawarcie umowy na wykonanie projektu instalacji artystyczno - edukacyjnej. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozstrzygnięto konkurs na projekt instalacji artystyczno - edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie. 
Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie  "z wolnej ręki" ze zwycięzcą konkursu. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Ogłoszono konkurs na projekt instalacji artystyczno - edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie. 
Termin składania prac konkursowych 31.10.2023r. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zakończono prace nad regulaminem konkursowym na projekt instalacji artystyczno - edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie. Trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Trwają prace nad regulaminem konkursowym na projekt zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwają prace przygotowawcze nad regulaminem konkursowym na projekt zespołu pomników upamiętniających ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie. Ustalanie składu członków Sądu Konkursowego. Szacowanie wartości realizacji przedmiotowego zadania na rynku. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają prace  nad regulaminem konkursowym na projekt zespołu pomników na skwerze prz Areszcie Śledczym w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Stan na dzień 22 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na kwietniowej sesji Rada Miasta Szczecin uchwaliła Uchwałę Nr XXXIX/1053/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie zespołu pomników upamiętniających ofiary komunistycznego reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę, na skwerze przy Areszcie Śledczym w Szczecinie. Trwają prace przygotowawcze nad dalszą realizacją tematu, ustalenia z zainteresowanymi stronami m.in. Wnioskodawcą, Aresztem Śledczym, Szczecińskim IPN, i ZDiTM, zbieranie opinii i uzgodnień. Zakłada się zorganizowanie konkursu w celu wyłonienia projektu. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwają prace przygotowawcze nad realizacja tematu, ustalenia z zainteresowanymi stronami m.in. Wnioskodawcą, Aresztem śledczym, Szczecińskim IPN, i ZDITM, zbierane są opinie i uzgodnienie. Planuje się zorganizowanie konkursu celem wyłonienia projektu. 

Zadanie obejmuje postawienie pomnika z postaciami żołnierza i cywila na skwerze przy Areszcie Śledczym  oraz stworzenie prowadzącej do niego ścieżki edukacyjnej wraz z makietą budynków aresztu oraz tablicą informacyjna z kodami QR informującą o losach żołnierzy podziemia niepodległościowego i cywilach budujących polski Szczecin po wojnie, którzy byli przetrzymali w areszcie ze względów politycznych.