JEZIORKO SŁONECZNE, GUMIEŃCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-ROWEROWEJ. BUDOWA BRAKUJĄCEGO ODCINKA DROGI ROWERO-ROLKOWEJ WOKÓŁ J. SŁONECZNEGO, BUDOWA SKATEPARKU PRZY TACZAKA.

droga rowerowa nad jeziorkiem słonecznym
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Trwa realizacja robót budowlanych.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca robót. Termin wykonania inwestycji 230 dni od przekazania placu budowy

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwa postępowanie przetargowe.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwają ustalenia z zakresu realizacyjnego zadania.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają prac dot. uzgodnienia projektu zieleni i ochrony zieleni.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają uzgodnienia projektu zieleni i ochrony zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt Ochrony Zieleni - jest w trakcie uzgodnień.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o kwestie zw. z ochroną zieleni, wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu umowy.

Stan na maj 2021 r.

Uzgodniono z Autorem zakres planowanych prac. Dokonano rozpoznania rynku. W przygotowaniu umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadanie obejmuje poprawę infrastruktury rekreacyjnej i rowerowej poprzez: budowę brakującego odcinka drogi rowerowej i rolkowej wokół jeziora Słonecznego (od strony ulicy Szeligowskiego) i połączenia jej z istniejącą infrastrukturą rowerową, nasadzenia zieleni, doposażenie istniejącego na terenie przyległym do jeziora Słonecznego placu zabaw.