JEZIORKO SŁONECZNE, GUMIEŃCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-ROWEROWEJ. BUDOWA BRAKUJĄCEGO ODCINKA DROGI ROWERO-ROLKOWEJ WOKÓŁ J. SŁONECZNEGO, BUDOWA SKATEPARKU PRZY TACZAKA.

jeziorko
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwają ustalenia z zakresu realizacyjnego zadania.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają prac dot. uzgodnienia projektu zieleni i ochrony zieleni.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają uzgodnienia projektu zieleni i ochrony zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt Ochrony Zieleni - jest w trakcie uzgodnień.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o kwestie zw. z ochroną zieleni, wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu umowy.

Stan na maj 2021 r.

Uzgodniono z Autorem zakres planowanych prac. Dokonano rozpoznania rynku. W przygotowaniu umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadanie obejmuje poprawę infrastruktury rekreacyjnej i rowerowej poprzez: budowę brakującego odcinka drogi rowerowej i rolkowej wokół jeziora Słonecznego (od strony ulicy Szeligowskiego) i połączenia jej z istniejącą infrastrukturą rowerową, nasadzenia zieleni, doposażenie istniejącego na terenie przyległym do jeziora Słonecznego placu zabaw.