JEZIORKO SŁONECZNE, GUMIEŃCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-ROWEROWEJ. BUDOWA BRAKUJĄCEGO ODCINKA DROGI ROWERO-ROLKOWEJ WOKÓŁ J. SŁONECZNEGO, BUDOWA SKATEPARKU PRZY TACZAKA.

jeziorko
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Gumieńce
Stan realizacji
Przekazano do realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Zadanie obejmuje poprawę infrastruktury rekreacyjnej i rowerowej poprzez: budowę brakującego odcinka drogi rowerowej i rolkowej wokół jeziora Słonecznego (od strony ulicy Szeligowskiego) i połączenia jej z istniejącą infrastrukturą rowerową, nasadzenia zieleni, doposażenie istniejącego na terenie przyległym do jeziora Słonecznego placu zabaw.