KOLOROWA KRAINA DLA DZIECI W DĄBIU

Kraina
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Dąbie
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Trwa realizacja. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Podpisano umowę z terminem realizacji do 240 dni od dnia przekazania placu budowy.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe, wpłynęło 5 ofert, trwa ich ocena. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Uzyskano wymagane prawem pozwolenia oraz zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W przygotowaniu procedura przetargowa.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Wykonano dokumentację projektową. Projekt Ochrony Zieleni - jest w trakcie uzgodnień.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Odebrano dokumentację projektową. Kolejnym krokiem będzie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Podpisano umowę z pracownią projektową

Stan na maj 2021 r.

Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje realizację nowoczesnego placu zabaw, który miałby się składać z certyfikowanych, trwałych i bezpiecznych urządzeń zabawowych i sprawnościowych posadowionych na bezpiecznym podłożu oraz ścieżki.