Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Żelechowa
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Zabytki

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

ZUK:

1. Trwają ustalenia z wnioskodawczynią i Ogrodnik Miasta dot. kształtu i zakresu realizacji wniosku "Skwer Królewskiego - Krucza".                               

2. została podpisana umowa na wykonanie tablicy turystycznej 

3. Ławeczka Tilebein i utwardzenie terenu do zamontowania ławeczki - zakończono. Zlecono wykonanie i zamontowanie tablicy poświęconej p. Tilebein.       

ZDITM: Retro wiata na ul. Robotniczej. Realizacja zakończona.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

ZUK:

1. Rekreacyjny skwer Królewskiego - Krucza Zgłoszenie robót przyjęte przez WAiB C.d. uzgodnień dot. dokumentacji projektowej I etapu.
2. Turystyczna Wkrzańska - dokumentacja projektowa jest wykonana. WAiB nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenie robót budowlanych.                                                             3. Ławeczka Tilebein: wykonano i zamontowano ławeczkę Tilebein w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Do zrealizowania w 2024 r. pozostaje  zamontowanie tablicy informacyjno - historycznej.

ZDITM: Retro wiata na ul. Robotniczej. Realizacja zakończona.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

ZUK:

1. Trwają uzgodnienia dot. dokumentacji projektowej I etapu tj. Rekreacyjny Skwer Królewskiego - Krucza
2. Zaakceptowana została forma i kształt ławeczki Sophie Tilebein.

ZDITM: (retro przystanek) trwa realizacja zadania. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

1. rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska - Trwają prace projektowe. 
2. retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów - Trwają prace projektowo-wykonawcze. Zakończono I etap

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Wyłoniono wykonawców na: wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i zamontowanie ławeczki Sophie Tilebein w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Przygotowano zapytania ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowej. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwa ustalenie wyboru procedury zlecenia wykonania pomnika - ławeczki Sophie Tilebein oraz weryfikacja projektu pod kątem zieleni.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają ustalenia  w zakresie ochrony zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

Zadanie obejmuje montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wiaty piknikowej z miejscem na grillowanie, a także nasadzenia izolujące na obszarze skweru u zbiegu ul. Królewskiego i Kruczej, usytuowanie u zbiegu ul. Małe Błonia i Wkrzańskiej obiektów małej architektury w postaci drewnianej wiaty turystycznej, ławek, stojaków rowerowych i śmietników oraz tablicy informującej o okolicznych trasach spacerowo rowerowych i znajdujących się przy nich ciekawych miejscach, zorganizowanie konkursu na projekt "instalacji artystycznej" filantropki i mecenas sztuki Sophie Auguste Tilebein, montaż ulicznego kosza na śmieci wiaty przystankowej w stylu retro z zaimplementowaną informacyjną tablicą historyczną dotyczącą Ratusza przy ul. Robotniczej oraz zainstalowanie informacyjnej tablicy historycznej przed Parkiem Tilebein.