Kurs na Północ – cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Bukowo, Warszewo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku spacerowo-turystycznego - prace będą realizowane łącznie z zadaniem SBO dot. Tablica z mapą terenu przy stacji SKM Gocław. Dokonano rozeznania rynku wykonawców. Podpisanie umowy oraz wykonanie prac w trybie "zaprojektuj i wybuduj" nastąpi w 2024 r.
2. Do opracowania dokumentacji projektowej małej architektury będzie można przystąpić po wykonaniu koncepcji szlaku spacerowo-turystycznego.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Prace będą realizowane łącznie z zadaniem SBO dot. Tablicy z mapą terenu przy stacji SKM Gocław. Dokonano rozeznania rynku wykonawców. 

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

W lipcu planuje się wysłanie zapytań na zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjno - turystycznych. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Wystosowano zaproszenia do wykonawców o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji dla projektu SBO, otrzymana oferta nie spełnia warunków Zamawiającego. Postępowanie będzie powtórzone. Zaplanowano wizję lokalną z udziałem potencjalnych wykonawców celem omówienia w terenie oczekiwań zamawiającego co do zakresu opracowanej dokumentacji projektowej. 

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Uzyskano wytyczne konserwatorskie WUKZ dot. wykonania prac na terenie Alt Buchholz. 
Oględzin terenu z potencjalnymi projektantami, planowane na styczeń 2023 r.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Oczekujemy na wytyczne konserwatorskie WKZ dot. wykonania prac na terenie Alt Buchholz.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają ustalenia  w zakresie ochrony zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

Zadanie obejmuje stworzenie kompleksowej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na osiedlu Bukowo, poprzez odpowiednie oznakowanie terenu wraz z kierunkowskazami oraz tablicami zawierającymi mapy szlaków, umieszczeniem monitoringu oraz wiat z ławostołami.