ŁADNIE KOŁO "SYRIUSZA" NA OSIEDLU KALINY

syriusz
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Świerczewo
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Kategoria
Pozostałe

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

W dniu 31.05.2022 odebrano roboty budowlane i zakończono realizację projektu.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Złożono wniosek o wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy robót. Wpłynęły 4 oferty, wybrano wykonawcę-trwa podpisywanie umowy.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwa procedura pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu decyzji ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Trwają prace projektowe - Opracowywana jest koncepcja do zatwierdzenia przez pomysłodawców na zagospodarowanie.

Stan na maj 2021 r.

Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu: strefa zieleni, naprawione chodniki i nowe chodniki w miejscach, w których obecnie są wydeptane ścieżki przez mieszkańców oraz naprawa dróg wewnętrznych.