LINARNIA, TRAMPOLINA I ROZBUDOWANA SIŁOWNIA W PARKU PRZY UL. TWARDOWSKIEGO

zdjęcie przedstawiające zrealizowany projekt SBO
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Świerczewo
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Zadanie zrealizowane.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace budowlane.

Stan na maj 2021 r.

Przetarg na roboty budowlane został ogłoszony.

Stan na styczeń 2021 r.
W trakcie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Stan na wrzesień 2020 r.
Zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie robót.

Stan na lipiec 2020 r.
Realizacja zadania w toku, w  trakcie uzgadniania koncepcji projektowej.

Stan na maj 2020 r.
Przeprowadzono spotkania z liderami zwycięskich projektów. Doprecyzowano zakres realizacji zadania i dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje rozszerzenie istniejącego placu zabaw dla małych dzieci, pumptracku, siłowni pod chmurką i siłowni dla starszych - o urządzenia sprawnościowe dla starszych dzieci oraz urządzenia rehabilitacyjno-sprawnościowe dla seniorów.