Materiały dla projektodawców (ulotki, plakaty)

Osoby, które chciałyby wykorzystać do promocji swoich projektów specjalnie przygotowane do tego celu materiały, zapraszamy do korzystania z naszych plakatów i ulotek.

Zarówno plakat, jak i ulotka zostały zaprojektowane w ten sposób, by w ich treść wpisać nazwę i numer konkretnego projektu.

Zapraszamy do korzystania z materiałów.