Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2023
Charakter projektu
Niebuszewo
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zakończono prace projektowe.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zakończono prace projektowe, realizacja w 2024.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

W przygotowaniu zapytania dot. wykonania dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Odbyło się spotkanie z wnioskodawcami oraz przedstawicielami spółdzielni ws. realizacji zadania. W przygotowaniu zapytania dot. wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje modernizację obecnie funkcjonującej strefy dla dzieci i dorosłych. W ramach zadania zostanie zmodernizowany plac zabaw oraz przestrzeń dla seniorów. W pierwszym etapie zostanie stworzona koncepcja zagospodarowania miejsca zgodnie z obecnym przeznaczeniem tego miejsca, która później podczas wspólnego festynu na powitanie lub pożegnanie lata zostanie zaprezentowana mieszkańcom.