Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej
Kategoria
Ekologia

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zakończono realizację. Lokalizacja punktu ul.26 kwietnia przy targowisku Turzyn przy stacji roweru miejskiego

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Przeprowoadzono konsultacje ws. lokalizacji pojemników oraz rozmowy z opiekunem projektu i zatwierdzono planowaną lokalizację pojemników. Trwa przygotowywanie umowy na kupno, dostawę i montaż pojemników. W kolejnym etapie zostanie wyłoniony wykonawca. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ustalono lokalizację oraz  sposób odbioru odpadów i transportu ich do ekoportów. Trwa przygotowywanie umowy na kupno, dostawę i montaż pojemników. W kolejnym etapie zostanie wyłoniony wykonawca. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Obecnie wskazana w projekcie lokalizacja wymaga weryfikacji pod kątem formalno – prawnym. Projekt wymaga uzgodnień z gestorami sieci.    

Zadanie obejmuje zainstalowanie obok Centrum Handlowego Nowy Turzyn Miejskiego Punktu Elektroodpadów, czyli nowoczesnego, niewielkiego i estetycznego urządzenia, do którego będzie można wrzucać drobne odpady problemowe takie jak baterie, żarówki, niewielka elektronika czy zużyte tonery od drukarek czy płyty CD.