Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Gospodarki Komunalnej
Kategoria
Ekologia

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Przeprowoadzono konsultacje ws. lokalizacji pojemników oraz rozmowy z opiekunem projektu i zatwierdzono planowaną lokalizację pojemników. Trwa przygotowywanie umowy na kupno, dostawę i montaż pojemników. W kolejnym etapie zostanie wyłoniony wykonawca. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Ustalono lokalizację oraz  sposób odbioru odpadów i transportu ich do ekoportów. Trwa przygotowywanie umowy na kupno, dostawę i montaż pojemników. W kolejnym etapie zostanie wyłoniony wykonawca. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Obecnie wskazana w projekcie lokalizacja wymaga weryfikacji pod kątem formalno – prawnym. Projekt wymaga uzgodnień z gestorami sieci.    

Zadanie obejmuje zainstalowanie obok Centrum Handlowego Nowy Turzyn Miejskiego Punktu Elektroodpadów, czyli nowoczesnego, niewielkiego i estetycznego urządzenia, do którego będzie można wrzucać drobne odpady problemowe takie jak baterie, żarówki, niewielka elektronika czy zużyte tonery od drukarek czy płyty CD.