MODERNIZACJA BOISK PIŁKARSKICH NA STADIONIE K.S ARKONIA SZCZECIN PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) ORAZ BUDYNKU SOCJALNEGO

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2018
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Dokumentacja projektowa została przekazana, trwa jej weryfikacja. 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wykonawcy rozszerzono zakres opracowania dokumentacji o zaprojektowanie zadaszonych trybun oraz oświetlenia istniejącego boiska. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Wybrano wykonawcę opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

W ramach zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy - złożone oferty cenowe powyżej 130 000,00 zł. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

ETAP II - Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej  zagospodarowanie  terenu działki  nr 10/2  z obrębu 2009 kompleksu sportowego Stadionu Arkonia usytuowanego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Etap I - zakończony.

Etap II - obecnie na etapie zlecenia sporządzenia dokumentacji projektowej.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Zadanie podzielone na 2 etapy 
Etap I zakończono - obejmował: 
-budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej o  wymiarach 100x50 metrów przykrytego halą pneumatyczną,
-budowę boiska z trawy sztucznej o wymiarach 45x27 m wraz z sześcioma boiskami do siatkonogi, 
-budowa boiska do piłki siatkowej i plażowej,
-budowę kontenerowego budynku zaplecza szatniowego,
-budowesiłowni Street Work Out,
-budowę dwóch boisk do piłki nożnej z ogrodzeniem o wymiarach 15x10,
-stoły do Teqballa,


 Etap II obejmuje:
-modernizacę istniejącego boiska z trawy naturalnej, 
-budowę drugiego boiska z trawy naturalnej, 
-remont i wyposażenie budynku socjalno -szatniowego

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zadanie podzielone na 2 etapy w trakcie realizacji 1 Etap - poz. 3.Budowa boiska z trawy sztucznej o wymiarach 45x27 m, 4. budowa boiska do siatkonogi. 2 etap     ( 1. Modernizacja istniejącego boiska z trawy naturalnej, 2.Budowa drugiego boiska z trawy naturalnej, 5.. Remont i wyposażenie budynku socjalno -szatniowego) trwają ustalenia co do zmiany nawierzchni drugiego boiska na trawę sztuczną. Zakończono prace przy 1 Etapie.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Prace postępują zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem - Zadanie podzielone na 2 etapy w trakcie realizacji poz. 3.Budowa boiska z trawy sztucznej o wymiarach 45x27 m, 4. budowa boiska do siatkonogi. 2 etap ( 1. Modernizacja istniejącego boiska z trawy naturalnej, 2.Budowa drugiego boiska z trawy naturalnej, 5.. Remont i wyposażenie budynku socjalno-szatniowego) trwają ustalenia co do zmiany nawierzchni drugiego boiska na trawę sztuczną. Zakończono prace przy Etapie I.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Prace postępują zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Stan na dzień 30 września 2021 r. 

Prace postępują zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem - Zadanie podzielone na 2 etapy w trakcie realizacji poz. 3. Budowa boiska z trawy sztucznej o wymiarach 45x27 m, 4. budowa boiska do siatkonogi. 2 etap ( 1. Modernizacja istniejącego boiska z trawy naturalnej, 2.Budowa drugiego boiska z trawy naturalnej, 5. Remont i wyposażenie budynku socjalno-szatniowego) trwają ustalenia co do zmiany nawierzchni drugiego boiska na trawę sztuczną.

Stan na maj 2021 r. 

Zadanie w trakcie realizacji, przekazano plac budowy wykonawcy robót.

Stan na styczeń 2021 r.
Trwa procedura wyboru oferenta.

Stan na wrzesień 2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

Stan na lipiec 2020 r.
Realizacja częściowa obejmująca budowę boiska z trawy sztucznej o wym.45x27m i boiska do siatko nogi- Przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

Stan na maj 2020 r.
Zadanie w trakcie realizacji. Ukończona koncepcja lokalizacji boisk.

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zintegrowane.Trwają prace projektowe.

Stan na dzień 31.07.2019 r.
Zadanie w trakcie realizacji.

Stan na dzień 15.05.2019 r.
Zadanie zintegrowane ( SIŁOWNIA STREET WORKOUT NA STADIONIE ARKONI SZCZECIN, MODERNIZACJA BOISK PIŁKARSKICH NA STADIONIE K.S ARKONIA SZCZECIN PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) ORAZ BUDYNKU SOCJALNEGO; ZAKUP I MONTAŻ HALI PNEUMATYCZNEJ Z SYSTEMEM OŚWIETLENIA I OGRZEWANIA NAD BOISKIEM PIŁKARSKIM PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION) O WYMIARACH 100M X 50 M;  BUDOWA STREFY SPRAWNOŚCI SPORTOWEJ PRZY ULICY ARKOŃSKIEJ (STADION); BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA ARKONCE PRZY STADIONIE ARKONI SZCZECIN). Trwają prace projektowe I etapu inwestycji.

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji, wyposażenie oraz rozbudowę ogólnodostępnych boisk piłkarskich wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej.