MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. NEHRINGA 69 W SZCZECINIE

widok zrealizowanego boiska z lotu ptaka
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Zadanie zakończone w terminie. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają prace ziemne. Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe, dokonano wyboru wykonawcy.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Planowane ogłoszenie przetargu I kwartał 2022r.

Stan na maj 2021 r.

Przygotowany jest przetarg na roboty budowlane.

Stan na styczeń 2021 r.
Wykonano dokumentację projektową zadania.

Stan na wrzesień 2020 r.
W roku 2020 zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Stan na lipiec 2020 r.
W roku 2020 zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu

Zadanie obejmuje modernizację boiska piłkarskiego o wymiarach 66 m x 44 m. Podrzędnym celem jest popularyzowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców Szczecina a w szczególności w północnych dzielnicach Szczecina a także wszystkich członków stowarzyszeń działających na Osiedlu Stołczyn i Golęcino-Gocław takich jak Akademia Piłkarska Hutnik Szczecin czy Osiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin. Poprzez poprawę warunków do uprawiania sportu.