MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. NEHRINGA 69 W SZCZECINIE

sbo2020
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI

Stan na maj 2021 r.

Przygotowany jest przetarg na roboty budowlane.

Stan na styczeń 2021 r.
Wykonano dokumentację projektową zadania.

Stan na wrzesień 2020 r.
W roku 2020 zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Stan na lipiec 2020 r.
W roku 2020 zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu

Zadanie obejmuje modernizację boiska piłkarskiego o wymiarach 66 m x 44 m. Podrzędnym celem jest popularyzowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców Szczecina a w szczególności w północnych dzielnicach Szczecina a także wszystkich członków stowarzyszeń działających na Osiedlu Stołczyn i Golęcino-Gocław takich jak Akademia Piłkarska Hutnik Szczecin czy Osiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin. Poprzez poprawę warunków do uprawiania sportu.