MODERNIZACJA (REWALORYZACJA) STAWU BRODOWSKIEGO WRAZ Z OKOLICZNYMI TERENAMI PRZYLEGŁYMI DO NIEGO

MODERNIZACJA (REWALORYZACJA) STAWU BRODOWSKIEGO WRAZ Z OKOLICZNYMI TERENAMI PRZYLEGŁYMI DO NIEGO
Edycja SBO
2014
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
Zrealizowane
Jednostka realizująca
Wydział Inwestycji Miejskich

Zadanie zakłada realizację projektu rewitalizacji Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów przygotowanego przez Radę Osiedla Niebuszewo jako inwestycję do realizacji w 2012 w ramach "współfinansowania inwestycji rad osiedli na 2012".