"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Załom – Kasztanowe
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Ekologia

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Zwycięski projekt koliduje z innym zadaniem, który powinien zostać wykonany w pierwszej kolejności z uwagi na planowane oczyszczenie zbiornika i jego linii brzegowej. Skonsultowano się z wnioskodawczynią i zdecydowano o etapowaniu zadania.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zwycięski projekt koliduje z innym zadaniem, który powinien zostać wykonany w pierwszej kolejności z uwagi na planowane oczyszczenie zbiornika i jego linii brzegowej. Skonsultowano się z wnioskodawczynią i zdecydowano o etapowaniu zadania.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Złożono dokumentację w celu wydania pozwolenia na budowę oraz uzgodnienia w zakresie zieleni.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zakończono prace projektowe. 

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Podpisano umowę z Projektantem. Trwają prace projektowe. Odbyło się spotkanie w terenie z Wnioskodawczyniami i p. Ogrodnik celem omówienia koncepcji projektu.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest w I kwartale 2023 r.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Dokonano uzgodnień z wnioskodawcą, co do doprecyzowania zakresu projektu. Wyłoniono wykonawcę dok. projektowej, podpisanie umowy planowane jest na październik br.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają ustalenia w zakresie ochrony zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu kwitnącymi krzewami oraz małą architekturą tj. ławeczki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, budowę ogrodzonego i oświetlonego placu zabaw dla dzieci, instalację strefy street workout dla młodzieży, montaż stołu do szachów wraz z siedziskami, rewitalizacja istniejącego boiska do siatkówki wraz z uzupełnieniem ogrodzenia, wykonanie na grobli ścieżki z nawierzchni mineralnej oraz ścieżek do niej prowadzących.