Nowy regulamin SBO zaakceptowany

Przyszłoroczna edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się już na nowych  zasadach.

Po konsultacjach z mieszkańcami, radnymi oraz zebraniu wniosków z raportów ewaluacyjnych  powstał projekt nowego regulaminu SBO, który został poddany pod głosowanie na wczorajszej sesji Rady Miasta i uzyskał aprobatę radnych.

 - Z naszych badań i rozmów wynika, że mieszkańcy oczekują zmian i odświeżenia obecnej formuły projektu – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Mamy nadzieję, że nowe zasady będą odpowiadały ich potrzebom i zachęcą do uczestnictwa w kolejnych odsłonach SBO.

W regulaminie pojawia się nowy podział środków: 70% puli zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30% na NOWOŚĆ – „Zielone SBO” – czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego.

Tak, jak dotychczas każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł zgłosić nieograniczoną liczbę projektów i głosować, bez względu na wiek i miejsce zameldowania. Do zgłoszenia projektu należy również dołączyć listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 10 osób.

Nowymi rozwiązaniami są: propozycja głosowania wyłącznie elektronicznie (co jest ekologiczne, pozwoli na szybkie poznanie wyników, ogłoszenie zwycięzców oraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo danych osobowych) oraz możliwość zgłaszania projektów inwestycyjnych tylko na terenach będących w dyspozycji Miasta lub spółdzielni mieszkaniowych. 

Projekty zweryfikowane w Urzędzie rozpatrywać będzie Rada. W skład Rady wejdą: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkańcy i przedstawiciele jednostek miejskich. Odwołania przekazywane będą do Komisji składającej się z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta oraz autorów zwycięskich projektów poprzednich edycji SBO.

 Więcej:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=0AEDDC8106A8406B9F13ADA107D064BA