ODBETONOWANIE TERENU PAŁACU MŁODZIEŻY

Szczeciński Budżet Obywatelski
Edycja SBO
2024
Charakter projektu
Turzyn
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
Kategoria
Oświata

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie stanowiła podstawę realizacji robót budowlanych. 

Zadanie obejmuje stworzenie na terenie Pałacu Młodzieży wielofunkcyjnego ogrodu – parku kieszonkowego pełnego nasadzeń i zieleni, wyposażonego w komfortowe meble o prostych, harmonijnych kształtach. Sercem ogrodu będzie wielofunkcyjny mebel miejski: sceno – ławka, miejsce koncertów i pokazów, ale także miejsce spotkań, dyskusji oraz integracji społecznej. W miejscach zacienionych zostaną ustawione stoły i ławki oraz multisensoryczne obiekty służące stymulacji rozwoju najmłodszych.