Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego

Grafika SBO 2022 - w trakcie realizacji
Edycja SBO
2022
Charakter projektu
Pomorzany
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Rekreacja

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Odbyło się spotkanie z udziałem MKZ, Ogrodnik Miasta WUKZ i ZUK. Omówiono i przyjęto wstępny harmonogram prac z uwzględnieniem przeprowadzenia Warsztatów partycypacyjnych. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają ustalenia  w zakresie ochrony zieleni.

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zadanie wprowadzone do budżetu 2022.

Zadanie obejmuje stworzenie w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego naturalnego placu zabaw, który będzie miejscem zabawy, rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców w różnym wieku.